آزمون های بین المللی

برچسب مربوط به مطالب آزمون های بین المللی زبان های خارجی

00

اردیبهشت'۹۹

PTE

آزمون زبان انگلیسی ویژه استرالــیا

ادامه مطلب

00

اردیبهشت'۹۹

CELPIP

درباره آزمون CELPIP این آزمون ویژه عزیزانی است که قصد مهاجرت به کانادا جهت کار، تحصیل، یا زندگی را دارند

ادامه مطلب

00

اردیبهشت'۹۹

TOEFL

درباره آزمون TOEFL iBT این آزمون در اواخر ۲۰۰۵ معرفی شد و به میزان قابل توجهی جایگزین دو نوع دیگر …

ادامه مطلب

00

اردیبهشت'۹۹

IELTS

درباره آزمون IELTS: سيستم آزمون بين‌المللی زبان انگليسی، آزمونی است که از طريق آن سطح زبان انگليسی داوطلبانی سنجيده می‌شود که …

ادامه مطلب
Sepehr Language Center (C) 2020
X