آزمون PTE مناسب آن دسته عزیزانی است که قصد مهاجرت به استرالیا جهت تصیل، کار، یا زندگی دارند و نمیخواهند با چالش های روز مرتبط به آزمون آیلتس مواجه شوند.

این آزمون . . .

Sepehr Language Center (C) 2020
X