آزمون های آزمایشی آنـلایـن و امتحان های دوره ها

در این بخش میتوانید مجموعه آزمون هایی که بصورت آنـلـایـن برگزار می شوند را مشاهده نمائید.

آزمون های آزمایشی (Mock Test) :

IELTS

TELP

MSRT

امتحانات دوره های آموزشی (Quiz) :

 امتحانات مجموعه آموزشی Cambridge Complete IELTS 

 

امتحانات کتاب واژگان Oxford Word Skills