درباره سپهـر سنـتـر

زبان آموزان جهت گذراندن دوره ها می توانند با مراجعه حضوری به مرکز زبان سپهر مطابق برنامه ریزی کلاس ها در دوره مورد نظر خود بصورت حضوری شرکت نمایند.

البته جهت رفاه حال زبان آموزان عزیز روش های دیگری برای گذراندن دوره های مورد نظر چون روش آموزش اینترنتی بصورت زنده تحت عنوان "سپهـر آنـلـایـن" و آموزش غیرحضوری بصورت چندرسانه ای تحت عنوان "سپـهـر آمـوز" تدبیر شده است تا زبان آموز بتواند با توجه به دغدغه های خود از آموزش و هدف برنامه ریزی شده عقب نماند.