درباره سپـهـر آمـوز

مرکز زبان سپهر با توجه به ارتقا گستره آموزشی اقدام به ایجاد منابع آموزشی چندرسانه جهت آموزش مباحث و موضوعات مختلف بصورت جداگانه و بصورت پکیج های هدفمند به عنوان مثال جهت آمادگی آزمون های بین المللی یا داخلی چون IELTS, MSRT, EPT و غیره نموده است.